Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
17 Grudnia 2018
Imieniny obchodzą
Florian, Jolanta, Łazarz, Olimpia,
Warwara, Żyrosław

Do końca roku zostało 15 dni.
Zodiak: Strzelec
Start Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku - Zakup i sukcesywną dostawę w okresie 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 odzieży roboczej

„Fundacja Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS: 0000352002, NIP: 6612343674 REGON: 260370267 w ramach procedury rozeznania rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia

prosi o przedstawienie oferty cenowej na:

 

Zakup i sukcesywną dostawę w okresie 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 odzieży roboczej dla instruktorów oraz uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Fundację.

 

Załączniki:

Rozeznanie rynku - .doc

Rozeznanie rynku - .pdf

Rozeznanie rynku - Zakup i sukcesywna dostawa w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 pojemników gastronomicznych

„Fundacja Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS: 0000352002, NIP: 6612343674 REGON: 260370267 w ramach procedury rozeznania rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia prosi o przedstawienie oferty cenowej na:

 

Zakup i sukcesywna dostawa w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 pojemników gastronomicznych.

 

Załączniki:

Rozeznanie rynku - .doc

Rozeznanie rynku - .pdf

Rozeznanie rynku - Zakup i sukcesywna dostawa w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 środków czystości

„Fundacja Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS: 0000352002, NIP: 6612343674 REGON: 260370267 w ramach procedury rozeznania rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia prosi o przedstawienie oferty cenowej na:

Zakup i sukcesywna dostawa w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019 środków czystości.

 

Załączniki:

Rozeznanie rynku - .doc

Rozeznanie rynku - .pdf

Rozeznanie rynku - Materiały piśmiennicze i biurowe na 2019 r.

„Fundacja Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS: 0000352002, NIP: 6612343674 REGON: 260370267 w ramach procedury rozeznania rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia, prosi o przedstawienie oferty cenowej na:

Zakup i sukcesywna dostawa w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. materiałów piśmienniczych i biurowych.

 

Załączniki:

Rozeznanie rynku - .doc

Rozeznanie rynku - .pdf

Rozeznanie rynku - badania lekarskie

„Fundacja Pomocna Dłoń”, ul. Aleja 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS: 0000352002, NIP: 6612343674, REGON: 260370267

w ramach procedury rozeznania rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia, prosi o przedstawienie oferty cenowej na:

Przeprowadzenie wszelkich wstępnych i okresowych badań lekarskich niezbędnych do wydania orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy/reintegracji społeczno - zawodowej na określonym stanowisku dla:

1) pracowników „Fundacji Pomocna Dłoń”,

2) uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Fundację.

 

Załączniki:

Rozeznanie rynku - .doc

Rozeznanie rynku - .pdf

Zamówienie na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Fundacja Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Al. 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS: 000035200, NIP: 6612343674, REGON: 260370267

zaprasza do składania ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego bądź w inne wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Ostrowca Św. artykułów żywnościowych, w transzach na podstawie zamówień częściowych składanych Wykonawcy według potrzeb Zamawiającego od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

- artykuły ogólnospożywcze: 15800000-6

- mięso, wędliny, drób: 15100000-9, 15235000-4

- artykuły mleczarskie: 15500000-3

- świeże warzywa i owoce: 15300000-1

- kwaszonki: 15331000-7

- mrożonki i ryby mrożone: 15331170-9, 15221000-3, 15896000-5

- pieczywo: 15810000-9

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 8 -OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Załącznik nr 10 - Oświadczenie

Zapytanie Nr 26/PB/FPD/2018 dot. zakupu i dostawy materiałów i drobnych narzędzi na zajęcia praktyczne w zawodzie Malarz/Tapeciarz

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 26/PB/FPD/2018

Dot. zakupu i dostawy materiałów i drobnych narzędzi na zajęcia praktycznew zawodzie Malarz/Tapeciarz na potrzeby realizacji projektu pn. „POKONAJ BIERNOŚĆ – poprawa dostępu do usług Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020„Fundacja Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Al. 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS: 000035200, NIP: 6612343674, REGON: 260370267zaprasza do składania ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i drobnych narzędzi na zajęcia praktyczne w zawodzie Malarz/Tapeciarz na potrzeby realizacji projektu pn. „POKONAJ BIERNOŚĆ – poprawa dostępu do usług Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanego przez „Fundację Pomocna Dłoń” (Zamawiającego) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4 - oświadczenie

Zapytanie dot. wykonywania obowiązków Specjalisty/ki prowadzącego zajęcia teoretyczne w zawodzie Malarz/Tapeciarz

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 25/PB/FPD/2018

 

Dot. wykonywania obowiązków Specjalisty/ki prowadzącego zajęcia teoretyczne w zawodzie Malarz/Tapeciarz w ramach projektu „POKONAJ BIERNOŚĆ – poprawa dostępu do usług Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zdjęć fotograficznych

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 24/PB/FPD/2017

Dot. wykonania zdjęć fotograficznych do dyplomów czeladniczych dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. „POKONAJ BIERNOŚĆ – poprawa dostępu do usług Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 - 2020

 

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE