Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
9 Marca 2021
Imieniny obchodzą
Apollo, Dominik, Franciszka, Katarzyna,
Mścisława, Prudencjusz, Taras

Do końca roku zostało 298 dni.
Zodiak: Ryba
Start PROJEKTY ZAKOŃCZONE AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEZDOMNYCH

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEZDOMNYCH

W bieżącym miesiącu „Fundacja Pomocna Dłoń” rozpoczyna realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEZDOMNYCH”.

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy „Fundacją Pomocna Dłoń”
a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Tytuł zadania: „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEZDOMNYCH”

Termin realizacji: lipiec 20167 – wrzesień 2017

Cel zadania: Przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ostrowiec Św. poprzez reintegrację społeczno – zawodową w Klubie Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych.

Miejsce realizacji: Fundacja Pomocna Dłoń Al. 3 Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Adresaci: 8 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym osoby zagrożone z powodu bezdomności).

 

Działania:

Reintegracja społeczna:

- zajęcia grupowe z psychologiem

- zajęcia grupowe z pracownikiem socjalnym

- zajęcia grupowe z doradcą obywatelskim

- zajęcia grupowe z doradcą zawodowym

- konsultacje indywidualne z doradcą obywatelskim

- konsultacje indywidualne z psychologiem

- konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

 

Reintegracja zawodowa:

- Szkolenie zawodowe – Pracownik porządkowy z elementami utrzymania terenów zielonych

Każdy z Uczestników poza praktyczną nauką zawodu otrzyma wsparcie rzeczowe w postaci paczek oraz ciepły posiłek, na zakończenie uczestnictwa zaplanowane zostało oficjalne zakończenie działań w ramach zadania z niespodzianką dla Uczestników/czek.