Menu witryny

Partnerzy

 

BIP

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
25 Czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja,
Tolisława, Wilhelm

Do końca roku zostało 190 dni.
Zodiak: Rak

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń” powołany został do życia zarządzeniem Prezesa Zarządu Fundacji dn. 14.12.2010 roku.

Faktyczną działalność Klub rozpoczął dn. 01.03.2011 w momencie rozpoczęcia realizacji projektu „WBREW WYKLUCZENIU” w ramach którego finansowana jest w całości działalność Klubu.

Wnioskodawca Projektu: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Partner: Fundacja „Pomocna Dłoń”

Okres realizacji projektu: 01.03.2010 – 30.11.2012.

Fundacja „Pomocna dłoń” jako Partner projektu uczestniczyła w przygotowywaniu wniosku o jego dofinansowanie. Wniosek sporządzono w 2010 roku. Łączna kwota dofinansowania projektu: 560 170,60 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Celem Projektu jest przygotowanie 56 niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym osób do uzyskania zatrudnienia, samodzielności i niezależności ekonomicznej oraz umożliwienie funkcjonowania w społeczeństwie poprzez reintegrację społeczno – zawodową w ramach powstającego w Projekcie Klubu Integracji Społecznej.

PROPONOWANE WSPARCIE:

Szkolenia:
- Szkolenia komputerowe z obsługą Internetu
- Profesjonalny pracownik branży budowlanej – wykończenia wnętrz
- Technologie robót tynkarskich i okładzinowych – tynkarz
- Kurs przyuczający do zawodu stolarz
- Rękodzieło artystyczne z elementami florystyki krok po kroku
- Profesjonalny kucharz/ka z HACCP w gastronomii
- Pracownik/ca gospodarczy/porządkowy z elementami aranżacji terenów zielonych

Dodatkowe działania poprzedzające uczestnictwo w szkoleniach:
- Aktywna integracja w Klubie Integracji Społecznej, w tym
- warsztaty psychologiczno – terapeutyczne z zakresu psychologii wsparcia, motywacji z elementami interwencji kryzysowej
- warsztaty umiejętności społecznych i obywatelskich
- warsztaty – nauka planowania życia
- Grupy wsparcia, w tym m.in.:
- działalność gospodarcza szansą na usamodzielnienie
- spółdzielnia socjalna – szansa na pracę
- Indywidualna Ścieżka Rozwoju Zawodowego
- Indywidualne doradztwo zawodowe
- Doradztwo indywidualne: psychologiczne, prawne, z zakresu interwencji kryzysowej

Projekt zakładał ścisłą współprace z Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W projekcie zagwarantowano uczestnikom możliwość kontynuacji nauki zawodu na podstawie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.